Obrve, prema obliku lica

Definitivno, obrve predstavljaju okvir lica i nikako ne smemo zanemariti taj detalj, on bukvalno može da promeni izgled kompletnog lica, kako u pozitivnom, podjednako i u negativnom smislu.

Postoje odredjena ,,školska,, pravila kako se odredjuje oblik obrva prema, i na većini kurseva učenici se obučavaju da se pridržavaju zlatnog pravila odredjivanja oblika tako što zamišljena linija treba prolazi kroz tri tačke na licu i taj način jeste standard i osnova.